Personal tools
You are here: Home :: Sbory v ČR :: Křesťanský sbor Domažlice
Document Actions

Křesťanský sbor Domažlice

Podrobné informace o sboru

Církev: nezávislý sbor

Korespondenční adresa: Křesťanský sbor Domažlice, P.o: Box 118, Žižkova 16, 344 01 Domažlice

Emailová adresa: ks.doma@atlas.cz

Místo konání bohoslužeb: Gymnázium J.Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice (nedaleko od Komerční banky) - třída v přízemí

Čas konání bohoslužeb: 9:00

WWW stránky: http://www.ksdoma.estranky.cz

Kdo jsme a co děláme

Křesťanský sbor Domažlice je společenstvím křesťanů řadícím se k evangelikálně – charismatickému proudu protestantských (evangelických) církví. Jsme jedním z mnoha svobodných (samostatných) evangelikálně-charismatických sborů s důrazem kladeným na Bibli jako Boží Slovo i na přítomnost a působení Ducha Svatého. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že opravdovým křesťanem podle Bible se člověk stává osobním přijetím Ježíše jako svého Pána a Spasitele, a charismatickou to, že věříme v působení a dary Ducha svatého stejně, jako se to dělo v prvotní církvi před 2000 lety. Hlásíme se k tradici české reformace a odkazu českých buditelů a reformátorů – zejména Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.

Scházíme se na našich pravidelných nedělních shromážděních, kde máme kromě programu pro dospělé i programy pro děti. Důležitou součástí nedělních shromáždění jsou písně doprovázené naší hudební skupinou Exúsia. Máme rádi svěží moderní hudbu, šířenou do éteru skrze aparaturu. Potom následuje výklad některého biblického textu. V průběhu shromáždění se někdy také modlíme za nemocné a další potřebné lidi. Kromě nedělních shromáždění se ještě přes týden scházíme v malých skupinách po domácnostech. Domácí skupiny slouží hlavně k posílení vzájemných vztahů mezi námi. Společně si zde povídáme, smějeme se, modlíme za jednotlivé problémy v našich životech, zpíváme při kytaře a někdy společně jíme. Kromě pravidelných nedělních shromáždění a domácích skupin pořádáme několikrát do roka semináře na různá témata a další shromáždění a kurzy určené k prezentaci dobré zprávy evangelia a křesťanských hodnot veřejnosti.

Od prosince 1994 vyvíjíme humanitární pomoc na Ukrajině. Tým z našeho sboru jezdí do této země minimálně dvakrát ročně. Působíme na Zakarpatské Ukrajině ( bývalá Podkarpatská Rus, která patřila do roku 1938 k území tehdejšího Československa ). Pracujeme ve vesnicích Cholmovec, Černotisovo a Sasovo. Tyto vesnice leží ve Vinogradovském okrese v jižním cípu Zakarpatska na trojmezí, nedaleko od rumunsko-maďarských hranic. Spolupracujeme zde s místními křesťanskými sbory a snažíme se pomáhat jak materiálně, tak duchovně. S pomocí Nadačního fondu Křesťanské misijní společnosti shromažďujeme finanční prostředky na podporu sociálně slabých lidí v těchto vesnicích, a zvláště na podporu rodiny po zemřelém pastorovi Michalu Zeldim.