Personal tools
You are here: Home :: Sbory v ČR :: CB Brno - Betanie
Document Actions

CB Brno - Betanie

Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Bibli přijímají za měřítko víry, křesťanského učení i praktického života. Tvoří spolu otevřené společenství, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet pravdivé odpovědi na nejdůležitější životní otázky.

Podrobné informace o sboru

Církev: Církev bratrská

Korespondenční adresa: Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie, Ostrá 14, 616 00 Brno

Emailová adresa: betanie@betanie.cz

Místo konání bohoslužeb: Betlémský kostel, Pellicova 6, Brno

Čas konání bohoslužeb: neděle 10:30

Klub Křesadlo: pondělí v 18:00 na Kamenné 1, společenství pro vysokoškoláky a mladé manžele

Klub Ratolest: úterý v 18:30 na Kamenné 1, mládež

Klub maminek: čtvrtek v 9:30 na Kounicově 15 v suterénu modlitebny CB

Dorost: čtvrtek v 17:00 na Kamenné 1

WWW stránky: http://www.betanie.cz

Společná fotka Betanie