Personal tools
You are here: Home :: Odkazy :: NBK - Nová Bible Kralická
Document Actions

NBK - Nová Bible Kralická

Document Actions

NBK - Nová Bible Kralická

Nová Bible Kralická (NBK) je nový český překlad Písma, který usiluje zachovat ducha, sílu a krásu kralického překladu a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů srozumitelný text věrný originálu. Zvuková verze Nového zákona zdarma: Pod režijním vedením Marky Míkové jej čtou známí čeští herci Petr Forman, David Vávra, Jan Vondráček, Jan Potměšil, Ladislav Matějček, Josef Somr, Ivan Vyskočil a další. Cílem projektu je nabídnout ještě letos našemu národu bezplatné volně šiřitelné Boží slovo načtené ve srozumitelné dnešní řeči a v nejvyšší profesionální i duchovní kvalitě.

The link address is: http://www.nbk.cz/

by Olda Auda last modified 24. 8. 2006 8:24