Personal tools
You are here: Home :: Čemu věříme
Document Actions

Čemu věříme

Shrnutí

Krédo, vyznání víry současného křesťana

Autor: Olda Auda

(Naposledy změněno: 13. 3. 2006)

 • Věříme, že Bůh je více než osoba, nicméně projevuje se přinejmenším jako osoba(-y), tzn. není neosobní.
 • Věříme, že se Bůh chce dát člověku poznat.
 • Věříme, že k tomu zvolil zejména Bibli.
 • Věříme, že lidské poznání je vždy částečné, nicméně může být (a má být) pravdivé.
 • Věříme, že nemůže současně platit výrok a jeho negace.
 • Věříme, že Bůh stvořil tento svět dobře a že zásluhou člověka, kterému dal (omezenou) svobodu, je svět tam, kde je.
 • Věříme, že Bůh svět nejen stvořil, ale i nadále udržuje, že běh dějin i osud jednotlivce je v Jeho rukou a přesto má člověk svobodu a odpovědnost za své jednání.
 • Věříme, že existují věci, které sice nejsou proti vůli Boha (umožnil je darem svobody člověku a zatím proti nim nezasáhl), které ale nejsou v souladu s Jeho vůlí (nelíbí se Mu).
 • Věříme, že Bůh bude soudit svět, člověka a každý se Mu bude zodpovídat ze svých postojů a ze svého jednání.
 • Věříme, že člověk (lidstvo i jednotlivec) se vlastní vinou pokřivil a není v jeho moci to zcela napravit.
 • Věříme, že Bůh nechce svět a člověka zničit, ale zachránit.
 • Věříme, že to je možné pouze skrze Ježíše Krista a jeho oběť na kříži.
 • Věříme, že Ježíš Kristus, dokonalý člověk a dokonalý Bůh, žil na této zemi, byl ukřižován, zemřel, byl vzkříšen z mrtvých a žije.
 • Věříme, že kdo Ježíši Kristu věří (ve smyslu trvalého postoje celé bytosti následovaného důsledky) je zachráněn.

O krédu

Toto vyznání víry (krédo) bylo vytvořeno s ohledem na nejasnosti a zpochybňování určitých věcí v současné době, zejména:

 • Bůh je neosobní
 • Boha nelze poznat
 • Bůh svět stvořil, ale dál se o něj nestará
 • Je-li Bůh dobrý, vše ví a je Všemohoucí, jak to, že je tu zlo?
 • Jsem dobrý člověk
 • Bůh zachrání každého
 • Všechna náboženství jsou pravdivá a uctívají téhož Boha
 • Je pyšné (zlé) tvrdit, že mám pravdu a ostatní se mýlí
 • Nepotřebuji Boha

Velká křesťanská vyznání vznikala jako určité vymezení se proti omylům své doby, nepochopení křesťanství, proti herezím. Plně se k nim hlásíme (Apoštolské vyznání víry, Konstantinopolské ad.) a považujeme je za skvosty, nalézáme v nich poučení, nicméně jejich jazyk i témata nejsou vždy pro dnešního člověka na první pohled zajímavá. Pokusili jsme se proto o vytvoření vyznání víry do současné doby, srozumitelné pro dnešního člověka.