Personal tools
You are here: Home :: Církve v ČR
Document Actions

Církve v ČR

Křesťanské společenství v ČR

Církev Křesťanská společenství (KS) je svazkem nezávislých sborů a skupin. KS sdružují v místních sborech a misijních skupinách křesťany a jejich děti a umožňují jim život v obecenství. KS považují Písmo svaté za základní normu svého života a uznávají Apoštolské vyznání víry. Jako základní vyjádření své víry přijímají Lausannské prohlášení.

WWW stránky: http://www.kaes.cz, zobrazit o církvi více informací

Církev bratrská

Církev bratrská je větví křesťanské církve navazující na českou i světovou reformaci. Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života. Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

WWW stránky: http://www.cb.cz, zobrazit o církvi více informací

Apoštolská církev

WWW stránky: http://www.apostolskacirkev.cz/, zobrazit o církvi více informací

Církev adventistů sedmého dne

WWW stránky: http://www.casd.cz/, zobrazit o církvi více informací

Pokud byste rádi připojili odkaz na stránky vaší denominace, pošlete prosím jejich adresu na Obsah@Krestanstvi.net.