Personal tools
You are here: Home :: Bible
Document Actions

Bible

Shrnutí

Bible, z řeckého ta biblia - kniha, je skutečně Kniha. Vznikala po několik tisíciletí, a ačkoliv ji psali obyčejní lidé, je zároveň napsána Bohem jako verbální písemné zjevení sebe sama, pravdy o světě, o člověku, o mně. Kdo se do Bible začte s touhou najít, co mu Bůh chce říct, a jednat podle toho, nalezne. Bible sama není život, ale ukazuje na něj.

Autor: Tomáš Tyc

(Naposledy změněno: 13. 3. 2006)

Bible je svatou knihou křesťanství. Křesťané věří, že že skrze ni mluví k lidem sám Bůh, a proto ji často nazývají Božím slovem.

Dělí se na Starý zákon, který popisuje stvoření světa a člověka, dějiny izraelského národa a Boží jednání s ním, a na Nový zákon, jehož ústředním tématem je život a učení Ježíše Krista a vznik a počátky křesťanské církve.

Přestože je to kniha velice stará (poslední části byly napsány asi před devatenácti stoletími), je dodnes velice aktuální a živá. Rozhodě má co říci i modernímu člověku a na světě je mnoho lidí, kteří mohou upřímně prohlásit, že změnila jejich život.

Stručně

 • Bible je pro křesťany Božím slovem.
 • Bible se skládá ze dvou částí - tzv. Starého a Nového zákona, přesněji Staré a Nové smlouvy.
 • Bible byla napsána v průběhu 1500 let 40 autory.
 • Bible je poměrně obsáhlá kniha, má přes tisíc stran.
 • Biblické knihy byly rozděleny na kapitoly a verše. Toto rozdělení je pomocné, slouží zejména pro citaci.
 • Bible zahrnuje různé literární styly a velice různorodá témata.
 • Bible nám pomáhá nahlédnout do způsobu života v dávných dobách.
 • Bible je už po tisíciletí obrovským zdrojem inspirace pro všechny druhy umění.
 • Bible byla přeložena do většiny existujících jazyků, výjimkou jsou jazyky málo početných kmenů v odlehlých oblastech, které často nemají ani psanou formu.
 • Mnoho obecně známých přísloví (Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá atd.) pochází z Bible.
 • Také spoustu poznatků, které znovuobjevuje moderní psychologie (například rozdíly mezi mužem a ženou) a které dnes "frčí", nalezneme už v Bibli.
 • Bible byla velkou pomocí a povzbuzením pro náš národ v těžkých dobách.
 • Ač je Bible velmi stará, má mnoho co říci i modernímu člověku.
 • Bible výrazně změnila životy mnoha lidí.